Městská část Praha 22

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

Číslo usneseníText usneseníDatum jednáníZodpovídáTermínHlasování
UZ-27-4/22
Bod programu: Schválení programu jednání

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo MČ Praha 22 schvaluje návrh programu ze zveřejněné pozvánky.

5. 9. 2022
  
IHNED (5. 9. 2022)
pro: 19 proti: 1 zdržel se: 2
UZ-29-4/22
Bod programu: Informace ve věci výstavby Polyfunkčního domu Pitkovice

Text přijatého usnesení:

Zastupitelstvo MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi podat trestní oznámení ve věci možného porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, uzpůsobení podmínek „potenciálním zhotovitelům“ a porušení povinnosti při správě cizího majetku.

5. 9. 2022
  
Tomáš Kaněra 30. 9. 2022
pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0